Symposium "Wat als een pleister niet voldoende is?"

De meeste ouders weten goed om te gaan met de kleine ongelukjes van hun kinderen in en rond het huis, maar wat als een pleister niet voldoende is? Wat moet je doen als ... je kind stil op de bank gaat liggen na een val van de trampoline, je kind een schoonmaakmiddel aan heeft gezien voor ranja of je kind stikt in een snoepje?

Gemiddeld belanden per jaar 60.000 kinderen in het ziekenhuis door een ongelukje thuis.

Het is een interactief symposium die gegeven kan worden bij u op locatie. Er worden casussen behandeld aan de hand van verschillende onderwerpen. De onderwerpen die besproken zullen worden zijn o.a.; hersenletsel, brandwonden, vergiftiging, wonden, bloedingen, botbreuken, verslikking, verstikking en voorwerp in neus, oor, oog en huid. Daarna vindt er een demonstratie plaats van het opheffen van een verstikking en van een reanimatie bij een baby en kind. Hierna herkent u zelf  de symptomen van een ernstig ziek kind en een levensbedreigende situatie.

Aansluitend op dit onderwerp kunnen wij reanimatiecursussen verzorgen. Een reanimatiecursus specifiek gericht op kinderen wordt ook wel PBLS genoemd. PBLS staat voor Paediatric Basic Life Support. Kinderen zijn meestal onder toezicht van ouders of pedagogisch medewerkers van een KDV. Pedagogisch medewerkers zijn verplicht om een PBLS cursus te volgen. Ouders zijn dit niet. Terwijl zij een grote kans hebben om geconfronteerd te worden met een kind in een levensbedreigende situatie.