Gastdocent

Vanuit HartPuls doceer ik als gastdocent de lessen eerste hulp en reanimatie voor eerstejaars leerlingen binnen het voorgezet onderwijs. Deze lessen sluiten dicht aan op de leefwereld van de leerlingen. Het doel van deze lessen, eerste hulp en reanimatie, is dat leerlingen weten wat ze moeten doen in een levensbedreigende situatie.

In de eerste twee lessen worden verschillende casussen op een interactieve manier met de leerlingen behandeld. Er worden meerdere onderwerpen besproken, waaronder verbranding, vergiftiging, hersenletsel na val, wonden en breuken, voorwerp in huid, insectensteek (allergische reactie), hondenbeet, tekenbeet, verstikking en verdrinking.

De derde les bevat de theorie voor de specifieke vaardigheden van het reanimeren. Het doel van deze les is om op een  laagdrempelige en praktische manier uitleg te geven over een reanimatie. De richtlijnen en de achtergrondinformatie van een  volwassen reanimatie worden behandeld. De leerlingen krijgen daarnaast ook de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe het is om borstcompressies en beademingen te geven. Het geeft de leerlingen veel zelfvertrouwen als ze weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie.