HartPuls


HartPuls

Juli 2013 heb ik HartPuls opgericht. Via HartPuls organiseer en doceer ik met veel enthousiasme reanimatiecursussenen van baby’s, kinderen en volwassenen. Daarnaast verzorg ik o.a. bij kinderdagverblijven en scholen het symposium “Wat als een pleister niet voldoende is?”. Aan ouders, pedagogisch medewerkers en docenten.  Hierin staat het geven van eerste hulp aan kinderen centraal, want “Weet u wat u moet doen?”. Daarnaast werk ik als gastdocent in het voortgezet onderwijs. Hier doceer ik het vak; eerste hulp en reanimatie.

Ik ben nu ruim 15 jaar werkzaam als anesthesie-medewerker. Binnen de anesthesie heb ik me gespecialiseerd in de kinderanesthesie. Hierdoor heb ik de cursus Pre-hospital Paediatric Life Support (PHPLS®) kunnen volgen. Deze cursus heeft als doel ‘het optimaliseren van de spoedeisende hulp bij kinderen gedurende de kritieke fase vóór aankomst in het ziekenhuis of tijdens interhospitaal transport’. Vervolgens heb ik de opleiding gevolgd voor instructeur van de NRR en ERC in BLS (Basic Life Support), PBLS (Pediatric Basic Life Support) en ALS (Advanced Life Support). Deze opleidingen heb ik met succes afgerond waardoor ik ook certificaten van de Nederlandse Reanimatie Raad uit mag reiken aan cursisten.

Carolien van der Bend